Akademiets kernemissionen er

 

at skabe og vedligeholde en tryg relation til os selv og andre
med henblik på
bevidstgørelse af ressourcer og forandring af udviklingspotientialer. 

UdviklingsAkademi | CVR: 33985592 | Klintvej 95, 4500 Nykøbing Sj.  | Tlf.: 60 74 01 94