Priser

 
Prisliste pr. 1. februar 2018
Priserne er pr. session ca. 1-1½ time
 

1. takst er for:

Kontanthjælpsmodtagere
Pensionister
Modtagere af SU
500 kr.
 

2. takst er for:

Lønmodtagere
Dagpengemodtagere
Barsel
Efterløn
Orlov
700 kr.
 

3. takst er for:

Virksomheder
Personer med henvisning fra kommunen
Pris efter aftale
 

Telefon & skype:

Sessioner i telefonen eller på f.eks. Skype
er pris og varighed som ovenstående
 

Aflysning & udeblivelser:

Bestilt session, der ikke benyttes,
betales som almindelig behandling uanset årsag,
såfremt afbud ikke har fundet sted senest
24 timer før sessionens begyndelse. 

Betaling:

Ud over kontant betaling er det muligt at betale via mobilpay (tlf.: 60740194)
eller overførelse til reg. nr.: 6182 Konto nr.: 0012617488
UdviklingsAkademi | CVR: 33985592 | Klintvej 95, 4500 Nykøbing Sj.  | Tlf.: 60 74 01 94